Kennelliitto aloittaa 1.1.2021 INC- ja OC-lausuntojen tallentamisen

Kennelliiton rekistereissä olevien koirien INC- ja olkanivelen OC-lausunnot siirtyvät 1.1.2021 lähtien Kennelliiton tallennettaviksi. Vilma ja minä jatkamme lausujina entiseen tapaan. 31.12.2020 mennessä tallennetut tulokset siirretään Kennelliiton tietokantaan...