Skyenterrierikerho ry tukee INC-kuvauksia ja pitää listaa tuloksista

Skyenterrierikerho on jo useita vuosia tukenut rodun INC-kuvauksia rahallisesti ja kerännyt tuloksia. Tulokset löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ja sivuilla kerrotaan tarkemmin myös rodun INC-tilanteesta tulosten valossa:  http://www.kolumbus.fi/skye/terveys.htm